În data de 2 iulie 2020, Președintele României a promulgat Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind societățile comerciale, care aduce o serie de modificări importante pentru activitatea antreprenorilor români. Modificările vor intra în vigoare începând cu data de 5 iulie 2020.

Printre cele mai importante modificări, notăm:

1. Eliminarea restricțiilor cu privire la asociatul unic

În urma abrogării art. 14 din Legea 31/1990, (i) persoanele fizice sau juridice vor avea posibilitatea de a avea calitatea de asociat unic in mai multe societati cu raspundere limitata; și (ii) societățile comerciale cu răspundere limitată vor avea posibilitatea de a avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-un asociat unic.

2. Eliminarea interdicției de stabilire a sediului social la aceeași adresă

Potrivit Legii 102/2020, după modificarea art. 17 alineatele (1) și (3), precum și abrogarea alineatului (4) din Legea 31/1990, se oferă antreprenorilor posibilitatea de a stabili sediul social al mai multor societati într-o singură încăpere a unui imobil.

Astfel, este eliminată obligația obținerii declarației autentice pe proprie răspundere (declarația de nesuprapunere) care atestă că este posibilă funcționarea mai multor societăți în același spațiu, având în vedere configurația spațiului.

3. Eliminarea avizului privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință

Prin introducerea alineatului 6 al articolului 17 din Legea 31/1990, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (acordul vecinilor), necesar până în prezent pentru stabilirea sediului social al unei societăți într-un spațiu cu destinație de locuință, nu va mai fi obligatoriu începând cu data de 5 iulie 2020, numai pentru situația în care la sediul social nu se va desfășura activitate.

În acest sens, administratorul societății va trebui să declare, pe proprie răspundere, faptul că la sediul social nu va fi desfășurată vreo activitate, fiind astfel simplificate formalitățile de înregistrare a unui sediu social de către antreprenori și eliminat refuz abuziv din partea vecinilor, deseori întâlnit în practică.

Ca un ultim aspect, Legea 102/2020 mai prevede că Guvernul României va revizui normele metodologice de aplicare a modificărilor aduse Legii 31/1990 în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ.

George Căta

Managing Associate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment